Noutăţi

Şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Nisporeni, la data de 21 februarie- ora : 14.00, în localul Primăriei or.Nisporeni.

20 Februarie 2013
Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Nisporeni, la data de 21 februarie- ora : 14.00, în localul Primăriei or.Nisporeni, cu următoarea ordine de zi:

Anunțul licitației pentru lucrările de reabilitare a blocului administrativ Apa Canal Nisporeni pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a raionului Nisporeni,

28 Ianuarie 2013
Primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești" - Republica Moldova Primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești au primit finanțare de la Uniunea Europeană, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) finanțări pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și intenționează să utilizeze o parte din fondurile pentru următoarele lucrări: • Un acoperiș nou pentru blocul administrativ Apă Canal și construcția suportului pentru acoperiș unde este necesar; convertirea depozitului în oficii, inclusiv un tavan nou de o structură ușoară bine izolată, instalații electrice, sanitare (apă și canalizare) și încălzire centrală autonomă. Ofertele vor fi acceptate numai din partea companiilor care au (i) licență valabilă pentru efectuarea lucrărilor civile în constructie, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și (ii) cu experiență în lucrări civile în construcție de cel puțin 5 ani. Lucrările trebuie să fie efectuate în raionul Nisporeni și într-o perioadă de aproximativ 4 luni, în funcție de condițiile meteorologice. Clientul va fi: Primăria Nisporeni, Unitatea de Implementare a Proiectului, în atenția Dlui Ortwin Maurer, e-mail: maurer@pap.co.at, adresa: Nisporeni clădirea Primariei, UIP Oficiul No. 14, str. Alexandru cel Bun 55, 6401 Nisporeni, Republica Moldova.. Documentele de licitație pot fi obținute de la adresa clientului, sau prin telefon de la Dna Rodica Vasiloi +373 79444319, până la 31 ianuarie 2013. Ofertele trebuie să fie prezentate Clientului în plicuri sigilate, în limba engleză și română, la adresa Clientului cel târziu până la 14 februarie 2013 la ora 15:00.

Anunțul licitației pentru testul de evaluare a presiunii conductelor de apă pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a raionului Nisporeni, Primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești" - Republica Moldova

23 Noiembrie 2012
Anunțul licitației pentru testul de evaluare a presiunii conductelor de apă pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a raionului Nisporeni, Primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești" - Republica Moldova Primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești au primit finanțare de la Uniunea Europeană, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) finanțări pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și intenționează să utilizeze o parte din fondurile pentru următoarele lucrări. Conductele de pompare și de transmisie de la stația de captare a apei brute din r. Prut până la Nisporeni au fost construite în anii 80, dar nu au fost niciodată date în exploatare. Obiectivul acestei sarcini este de a determina, care secțiuni ale conductelor pot fi folosite sau care trebuiesc înlocuite. Lucrările care urmează să fie efectuate în această misiune vor fi: cartografierea a 20 km țeavă din oțel cu diametrul de 325 mm, inspectarea vizuală a conductelor în cazul în secțiunile posibile de accesat, efectuarea testelor de evaluare a presiunii, cu aer si cu apă, repararea scurgerilor, precum și analizarea și testarea materialului conductei. Ofertele vor fi acceptate numai din partea companiilor care au (i) licență valabilă pentru efectuarea lucrărilor în constructie, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și (ii) cu experiență în testare a presiunii cu aer și apă cu lungimea de cel puțin 5 km. Lucrările trebuie să fie efectuate în raionul Nisporeni și într-o perioadă de aproximativ 3 luni, în funcție de condițiile meteorologice. Clientul va fi: Primăria Nisporeni, Unitatea de Implementare a Proiectului, în atenția Dlui Ortwin Maurer, e-mail: maurer@pap.co.at, adresa: Nisporeni clădirea Primariei, UIP Oficiul No. 14, str. Alexandru cel Bun 55, 6401 Nisporeni, Republica Moldova.. Documentele de licitație pot fi obținute de la adresa clientului, sau prin telefon de la Rodica Vasiloi +373 79444319, până la 30 noiembrie 2012. Ofertele trebuie să fie prezentate Clientului în plicuri sigilate, în limba engleză, la adresa Clientului cel târziu până la 10 decembrie 2012 la ora 15:00

Comunicat de presă

04 Octombrie 2012
La 5 octombrie 2012 Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti organizează lansarea oficială a proiectului comun „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti”. La implementarea acestui proiect multidonator cu un cost total de 11,3 mln euro contribuie:  Uniunea Europeană – 5,0 mln euro,  Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare – 3,5 mln. euro  Agenţia de Dezvoltare şi Cooperare a Elveţiei – 0,8 mln. euro  Ministerul Mediului al Republicii Moldova – 1,6 mln. euro  Consiliul Raional Nisporeni, Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti, Grozeşti- 0,5 mln. euro Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare a fost nominalizată ca donator lider pentru supravegherea implementăriiproiectului şi are satisfacţia de a-l realiza în comun cu partenerii din Republica Moldova, care sunt şi beneficiarii proiectului dat: Consiliul Raional Nisporeni, Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti. Acest proiect multidonator este unul dintre cele mai mari în sectorul de aprovizionare cu apă al Republicii Moldova şi poate servi drept model de cooperare fructuoasă şi parteneriat durabil între donatorii externi şi partenerii locali. În urma implementării acestui proiect vor beneficia de acces nelimitat lă apă potabilă calitativă circa 23 000 locuitori din localităţile menţionate. Extinderea evidentă şi reabilitarea durabilă a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în localităţile menţionate va contribui esenţial la diminuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate ale cetăţenilor Republicii Moldova. Excelenţa Sa, Dl Ministru Gheorghe ŞALARU va reprezenta Ministerul Mediului la ceremonia de lansare. Uniunea Europeană va fi reprezentată la acest eveniment de către Dl Ambasador Dirk SCHÜBEL, Şef al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova şi Dl Kaido SIREL, Şeful Secţiei Operaţiuni. Ambasada Austriei în Romania şi Republica Moldova va fi reprezentată de către Dl Ambasador Dr. Michael SCHWARZINGER şi Dl Dr. Gerhard SCHAUMBERGER, Şeful Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice al Ambasadei Austria Chişinău. Agenţia de Dezvoltare şi Cooperare a Elveţiei va fi reprezentată de către Doamna Georgette BRUCHEZ, Director pe Ţară, Şef al Biroului de Cooperare al Elveţiei cu Republica Moldova.

DIPLOMĂ

04 Octombrie 2012
Se decernează Cetăţianul de onoare a oraşului Nisporeni, Profesorul Elisei Baltă, pentru aportul deosebit la educarea tinerei generaţii pe parcursul a cei 65 ani de activitatete tărîmul pedagogiei şi în legătură cu sărbătorirea „Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt”. Cu deosebit respect, Primarul or.Nisporeni ION GANGAN

Şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Nisporeni, la data de 22 iunie- ora : 14.00, în localul Primăriei or.Nisporeni

20 Iunie 2012
1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Nisporeni, la data de 22 iunie- ora : 14.00, în localul Primăriei or.Nisporeni, cu următoarea ordine de zi: 3/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc Nisporeni pentru trimestrul III al anului 2012” Raportor: Secretar interimar al C.O. Nisporeni Moldovan Cristina. 3/2 ,,Cu privire la executarea deciziilor Consiliului orăşenesc anterior adoptate” Raportor: Secretar interimar al C.O. Nisporeni Moldovan Cristina. 3/3 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Primăriei or. Nisporeni” Raportor: Secretar interimar al C.O. Nisporeni Moldovan Cristina, specialist relaţii cu publicul Ţopa Cristina. 3/4,,Despre participarea primarului or.Nisporeni la programul ENPARD” 3/5 „Cu privire la aprobarea structurii,efectivului-limită şi statului de personal al primăriei oraşului Nisporeni” Raportor: Contabil şef Profire Larisa. 3/6 „Cu privire la modificarea anexei nr.5,a deciziei 9/23 din 21.12.2011, „Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului oraşului Nisporeni pentru anul 2012” RAPORTOR: viceprimarul oraşului Nisporeni, V. Tulbure. 3/7.1 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la situaţia din 01 ianuarie 2012” Raportor: Contabil şef Profire Larisa. 3/7.2 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiaredin fondul de rezervă ” Raportor: Contabil şef Profire Larisa. 3/7.3 Grădiniţei nr.1 3/7.4 Procurarea unei pompe 3/7.5 Secţiei SE Nisporeni 3/8 „Cu privire alocarea ajutorului material” Raportor: Contabil şef Profire Larisa, asistent social Chihai Violeta. 3/9 „Cu privire la modificarea anexei nr.2,” Structura si destinatia cheltuielilor din surse propriipe anul 2012”a deciziei 9/23 din 21.12.2011, „Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului oraşului Nisporeni pentru anul 2012”Raportor: Contabil şef Profire Larisa. 3/10 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/6.2 din 29 martie 2012„Cu privire la acordarea spaţiului locativ cu drept de chirie cet.Coguteac Maria Valerii” RAPORTOR: viceprimarul oraşului Nisporeni, V. Tulbure. 3/11 Cu privire la notificările Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat” Raportor: Secretar interimar al C.O. Nisporeni Moldovan Cristina. 3/12 „Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr. 6/12 din 22.12.2010 „Cu privire la întocmirea listei bunurilor proprietate publică a primăriei nepasibile pentru privatizare” RAPORTOR: specialistul -pentru reglementarea regimului funciar dn-ul: E. Ilco 3/13 „Cu privire la aprobarea preţului unui tichet pentru călători în raza oraşului Nisporeni ” RAPORTOR: viceprimarul oraşului Nisporeni, V. Tulbure. Chestiuni Funciare RAPORTORI: specialişti -pentru reglementarea regimului funciar dnii: E. Ilco, Gr. Crudu. 3/14 „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor primăriei de domeniul privat”. 3/15 „Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr. 9/20 din 21.12.2012„Cu privire la permisiunea amenajării şi exploatării carierei de nisip în sectorul „Ciurleasa””. 3/16.1 „Cu privire la vânzarea lotului pomicol din sectorul „Ciurleasa” cet. Canuda Victoria” 3/16.2 cet. Fărîma Afanasie” 3/16.3 cet. Ursu Tudor” 3/16.4 cet.Vrabie Nicolae” 3/17 Cu privire la completarea deciziei nr.2/28 din 29 martie 2012 ,,Cu privire la formarea bunurilor imobile şi atribuirea in proprietate a loturilor de teren cu destinaţia gradini din intravilanul şi extravilanul or.Nisporeni.” 3/18 „Cu privire la delimitarea terenurilor publice” 3/19 „Cu privire la completarea anexei 2 a deciziei nr.3/16 din 11 iunie 2010 „Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sect. Ciurleasa pentru construirea caselor de locuit”. 3/20 Cu privire la modificarea deciziei nr.6/13.8 din 20 iulie 2011„Cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate a lotului de pe lîngă casă cet. Chicu Maria” 3/21 „Cu privire modificarea deciziei 6/29 din 09 septembrie 2009 „Cu privire la acordarea dreptului de superficie cet. Mărgineanu Vitalie” 3/22 „Cu privire la vînzarea terenului public din domeniul privat de pe str. Toma Ciorbă”. 3/23„Cu privire la aprobarea planurilor geometrice a unor terenuri publice din domeniul privat” 3/24 Cu privire formarea bunurilor imobile prin separare” 3/25 „Cu privire la abrogarea deciziei nr. 9/6.2 din 21.12.2011 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă tratată””. Primarul oraşului Nisporeni Ion Gangan.

Stimaţi cetăţeni ai or.Nisporeni!!!

11 Aprilie 2012
Cu prilejul Luminatei Sărbători Învierea Mîntuitorului nostru Isus Hristos, Vă adresez sincere felicitări, să vă aducă Dumnezeu în suflet speranţa reînoirii şi a dragostei pentru tot ceea ce este frumos şi adevărat în viaţă! Fie ca această sfîntă sărbătoare să vă aducă încredere,lumină,iubire,speranţă,să fim în continuare mai buni,mai iertători,mai îngăduitori,mai înţelepţi,mereu cu lumină în suflet. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări frumoase. Cu deosebit respect, Primarul oraşului Nisporeni Ion Gangan
 
 

Vremea

Nisporeni, acum
Astazi

Maine

Curs valutar

USD 1 13.4095
EUR 1 1
RUB 1 1
RON 1 1
www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md