Legendă

Prima atestare a localităţii Nisporeni a fost făcută la 14 ianuarie 1618.

Prin tradiţie, oamenii din partea locului leagă denumirea de solurile nisipoase de aici: nisip – Nisiporeni – Nisporeni

Legenda spune că pe timpul turcilor au fugit din Muntenia în Moldova trei oameni pe nume Artenescu , Cîrligescu şi Tulburescu. Ei s-au aşezat cu traiul pe aceste locuri. Au furat trei fete din satul vecin Tîngeleşti, au făcut trustrei nunţi şi au început să-şi ducă vaţa în tihnă şi pace. Numele celor trei bărbaţi coincind, în fond, cu numele de familie foarte răspîndite în localitate – Arteni, Tulbure, Cîrlig. Foarte probabil că actualii purtători ai acestor nume sunt urmaşii primilor întemeietori ai satului.

Datorită faptului că regiunea noastră are un potențial eolian enorm, pe parcursul timpului nisporenenii au construit zeci de mori de vînt pe dealurile din imprejurimi. Numărul mare și dimensiunea impunătoare al morilor de vînt, au făcut ca ele să devină un simbol al localității noastre, iar faima lor să ajungă peste tot în țară. La începutul secolului XX, pe dealurile din Nisporeni, erau peste 20 de mori de vînt funcționale.

În anul 1940, localităţii Nisporeni i-a fost atribuit statutul de centru raional. Pînă la 1999 oraşul Nisporeni a fost cetrul raional Nisporeni (cu excepţia perioadei 1964-1966, în care oraşul Nisporeni a intrat în componenţa raionului Călăraşi). Din 1999 pînă în 2003, oraşul Nisporeni a fost inclus în judeţul Ungheni. La 25 mai 2003, oraşul Nisporeni şi-a recăpătat statutul de centru raional.