Consultații publice

Cu privire la aprobarea programului

 de activitate al Consiliului orăşenesc Nisporeni

 pentru  trimestrul II al anului 2022

Cu privire la  aprobarea cuantumului

cheltuielilor de baza pentru  SA APA-CANAL NISPORENI