Strategia de Dezvoltare Comunitară
a orașului Nisporeni
pentru anii 2023-2028