Taxe locale

1.

Decizia nr.2/12 - Cu privire la scutirea de taxe locale

2.

Taxe locale, cotele și termenele de plată și de prezentare a dărilor de seamă fiscale

3.

Taxa locală pentru unitățile comerciale pe teritoriul or.Nisporeni 2020

4.

Taxa locală pentru unitățile de alimentație publică pe teritoriul or.Nisporeni 2020

5.

Taxa locală pentru serviciile prestare pe teritoriul or.Nisporeni 2020

6.

Cotele impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2020