Noutati

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunță concurs de admitere pentru anul de studii 2020-2021

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunță concurs de admitere pentru anul de studii 2020-2021

 

ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI MILITARE LI SE ACORDĂ :

 • Gradul militar primar al corpului de ofițeri “Locotenent”
 • Obținerea titlului de licențiat în militărie la specialitățile:
  • INFANTERIE
  • ARTILERIE
  • TRANSMINSIUNI
 • LOC DE MUNCĂ GARANTAT în una din unitățile militare ale Armatei Naționale
 • Permis de conducere – categoria „B” „C”

Actele necesare pentru admitere:

 • Cerere – model de înscriere (se depune pînă la 30 iunie la Secţia administrativ-militară (l.d.p. Nisporeni);
 • adeverința de naştere  şi copia acesteia;
 • copia buletinelor de identitate ale candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali, soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent;
 • cazier judiciar eliberat de Direcția Informații MAI;
 • copia diplomei de bacalaureat;
 • referinţă de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de către instituţia de învăţământ absolvită;
 • certificate medical (HIV-SIDA);
 • curriculum – vitae (autobiografie);
 • 6 fotografii color 3×4 cm;
 • fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de către comisiile respective.

Adresa: or. Nisporeni str. Suveranității 2, et.2, bir.6  Secţia administrativ- militară (l.d.p.Nisporeni)