Noutati

ANSA vine cu unele recomandări către agenții economici din domeniul comerț și alimentație publică de tip închis

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu unele recomandări către agenții economici din domeniul comerț și alimentație publică de tip închis privind situația epidemiologică a infecției COVID-19

1. Amenajarea spațiilor de comerț în locul în care să se regleze fluxul persoanelor, pentru asigurarea respectării distanței sociale, în scopul evitării contactului direct cu persoanele cu statut de sănătate necunoscut;

2. Admiterea strictă spre comerț doar a produselor conforme reglementărilor din domeniul alimentar;

3. Zonarea teritoriului, inventarierea și numerotarea locurilor de comerț, înregistrarea și evidența persoanelor care comercializează produsele alimentare –se interzice comerțului ambulant.

4. Echilibrarea volumului de produse alimentare recepționate pentru comercializarea zilnică și asigurarea cu spații de depozitare suficiente, în scopul evitării păstrării produselor în locuri nedestinate pentru aceasta;

5. Aprovizionarea personalului vînzător și auxiliar cu echipament de protecție (manuși, șorțuri, halate, măști etc.);

6. Limitarea interacționării directe a cumpărătorilor cu produsele alimentare neambalate, prin restricționarea comercializării acestora și asigurarea cumpărătorilor cu mănuși de unică folosință;

7. Administratorii unităților de depozitare, transportare, comercializare și procesare a produselor alimentare, unităților de alimentație publică autorizați în domeniul preparării și distribuirii produselor alimentare și bucatelor gata în regim catering vor asigura transportarea produselor alimentare și a bucatelor gata doar în unități de transport autorizate sanitar-veterinar, cu asigurarea măsurilor sanitare de dezinfecție corespunzătoare, cu înregistrarea acțiunilor respective în conformitate cu reglementările în domeniu;

8. Întreţinerea permanentă a stării de curăţenie generală în instituțiile sociale și în instituțiile de alimentație publică de tip închis, prin dotarea şi folosirea corespunzătoare a materialelor de curăţenie şi a substanţelor biodistructive şi prin spălarea şi dezinfectarea zilnică;

9. Igienizarea și dezinfectarea periodică a încăperilor, spațiilor comerciale, utilajului, inventarului, instrumentarului de lucru, echipamentului de protecție, coșurilor și cărucioarelor pentru cumpărături, după fiecare manipulare, cu dezinfectanți uzuali admiși;

10. Igienizarea sistematică a ușilor.Toate căile de acces în incinta unităților comerciale vir fi dotate cu covorașe dezinfectante.

11. Păstrarea și depozitarea substanţelor de igienizare în recipiente nealimentare, marcate corespunzător. Orice reziduuri de detergenţi sau substanţe dezinfectante de pe suprafaţă care pot veni în contact cu produsele alimentare sînt îndepărtate prin spălare minuţioasă cu apă potabilă curgătoare înainte de folosirea suprafeţei sau a instalaţiei pentru manipularea produselor alimentare;

12. Numirea persoanei responsabile de realizarea măsurilor sanitare și de monitorizarea și evidența stării de sănătate a personalului angajat (vînzătorilor), prin controlul zilnic al stării de sănătate, inclusiv semnarea zilnică în registrul de sănătate pe propria răspundere.

ANSA recomandă consumatorilor să procure produse alimentare, fără a face stocuri exagerate, numai din locuri sau spații înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, pentru a avea garanția unor produse sigure, care sunt controlate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, sunt depozitate în condiții corespunzătoare de respectare a regimului termic și igienă.

Ex.: E.Artene /inspector principal/