Noutati

ANUNȚ

Primăria orașului Nisporeni  iniţiază, începînd cu data de 22.05.2024, procesul de consultare publică la la proiectele de decizii „Cu privire la aprobarea documentației de urbanism, și Planurilor Urbanistice de Detaliu pentru terenurile cu :

  • numerele cadastrale 6001205.103 și nr. 6001205.118, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă”,
  • numerele cadastrale 6001205.151 și nr. 6001205.156, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă”,
  • numărul cadastral 6001206453, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranității

Scopul proiectelor îl reprezintă aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu în scopul edificării unor obiective comerciale.

Proiectele de decizii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”; Legea R.Moldova nr.239/2008,,Privind transparența în procesul decizional”; Legea RM nr.835 din 17.05.1996 ’’Privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului”, ținînd cont de Decizia Consiliului or.Nisporeni nr.8/1 din 20.12.2012 ”Cu privire la ,,Cu privire la  aprobarea Planului Urbanistic General or.Nisporeni.”

Recomandările şi propunerile pe marginea proiecteleor de decizii „Cu privire la aprobarea  documentația de urbanism, și Planurilor Urbanistice de Detaliu pentru terenurile cu numerele cadastrale :

  • 6001205.103 și nr. 6001205.118, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă”,
  • 6001205.151 și nr. 6001205.156, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă”,
  • 6001206453, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranității.

pot fi expediate pînă pe data de 15 iunie 2024. la adresa or.Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr.55.

[email protected]

TEL/ +37326423242

Proiectele de decizii „Cu privire la aprobarea documentației de urbanism, și Planurilor Urbanistice de Detaliu pentru terenurile cu numerele cadastrale:

  •  6001205.103 și nr. 6001205.118, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă”,
  • 6001205.151 și nr. 6001205.156, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă”,
  • 6001206453, din r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranității.

sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei orașului  https://primarianisporeni.md/consultatii-publice/     sau la sediul Primăriei or.Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr.55. bir.4.