Noutati

Anunț privind desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate

Primăria Nisporeni anunţă pentru data de 17 decembrie 2019, ora 14.00, în incinta Primăriei Nisporeni, strada Al.cel Bun nr.55,or. desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători nr.1

Tur: Gara Auto Nisporeni –str.Independenței-str. Ștefan cel Mare -str. Toma Ciorbă –Spitalul raional Nisporeni –str. Chișinăului -str. Suveranității –Liceul Teoretic -“Mircea Eliade”, rn. Nisporeni.

Retur: Liceul Teoretic “Mircea Eliade” rn. Nisporeni – str. Suveranității – str. Chișinăului – Spitalul raional Nisporeni –str. Toma Ciorbă –str. Ștefan cel Mare –str.Independenței – Gara Auto Nisporeni.

La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ”Transportul auto de călători”, în folos public. Cererile de participare la concurs se vor depune la Primăria Nisporeni, strada Al.cel Bun nr.55, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării concursului conform formei stabilite în anexa nr. 3 ”Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători” la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, care va cuprinde obligatoriu următoarele acte:

– licenţa de activitate pentru genul de activitate „transport auto de călători în folos public”, cu anexele acesteia;
– certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport;
– raportul cu privire la testarea tehnică a mijlocului de transport;
– proiectul orarului de circulaţie;
– certificatul de competenţă profesională a şoferului;
– schema rutei;
– documentele confirmative de deţinere în arendă sau proprietate a bazei tehnico-materiale;
– certificatul referitor la defalcările în buget (în original).
La concurs nu sînt admişi agenţii transportatori:
a) care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior;
b) în actele cărora au fost depistate date eronate sau incomplete(lipsesc).

Termenul de depunere a cererilor: 13 decembrie 2019

Persoana de contact:

Drumea Nicolai, specialist

Telefon de contact: 026423242.