Noutati

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie nr. 3/ cu privire la modificarea Planului Urbanistic General or. Nisporeni

Primăria or. Nisporeni iniţiază, începînd cu data de 05.08.2021 consultarea publică a proiectului de Decizie a consiliului orășenesc Nisporeni cu privire la modificarea Planului Urbanistic General or. Nisporeni .

Scopul proiectului este modificarea Planului Urbanistic Geneal al or. Nisporeni, eliberarea autorizației de construcție și a certificatului de urbanism.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este acceptarea construirii pe terenul cu nr. cadastral 6001211170 – proprietate privată a SRL ”Vero-Nadina” a unui obiect comercial.

Prevederile de bază ale proiectului sînt, suplinirea bugetului primăriei, aspectul general al orașului, accesul la servicii ale populației.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt SRL ”Vero-Nadina”, locuitorii orașului Nisporeni și a vizitatorilor orașului.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt, acceptarea modificării planului Urbanistic General în scopul eliberării autorizației de construcție și certificatului de urbanism.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea locurilor de muncă, dezvoltarea economică, taxe și impozite în bugetul local .

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 cu privire la Administrația publică locală, Legea nr. 835 din 17.05.1996 cu privire la principiile urbanismului și amenajării teritoriului .

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 15.08.2021, pe adresa de email. [email protected], în scris în secretariatul primăriei pe adresa or. Nisporeni str. Al. Cel Bun 55, la nr. de telefon 026422342, iar la data de 10.08.2021 la orele 14-00 se vor organiza audieri publice în sala de ședințe a primăriei pe adresa sus indicată.

Proiectul deciziei  cu privire la modificarea Planului Urbanistic General al or. Nisporeni şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  a primăriei or. Nisporeni – primarianisporeni.md sau la sediul primăriei pe adresa or. Nisporeni str. Al. Cel Bun 55.