ANUNŢ privind organizarea consultării publice cu privire la actualizarea Strategiei Social – Economice a or. Nisporeni pentru anii 2023 – 2028

By 4 septembrie 2023 Noutati
Noutati

ANUNŢ privind organizarea consultării publice cu privire la actualizarea Strategiei Social – Economice a or. Nisporeni pentru anii 2023 – 2028

>> Primăria or. Nisporeni iniţiază, începînd cu data de 04.09.2023 consultarea publică cu privire la aprobarea Strategiei Social – Economice a or. Nisporeni pentru anii .2023 – 2028  <<

Scopul Strategiei este de a identifica potențialul uman, social, economic și oportunitățile de dezvoltare a orașului, precum și trasării vectorului de dezvoltare multilaterală a localității pentru perioada 2023-2028.

Necesitatea elaborării şi aprobării Strategiei o constituie stabilirea reperelor clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunităților direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Beneficiarii Strategiei de Dezvoltare Social-Economică sunt primaria, locuitorii și agenții economici ai or. Nisporei.

Rezultateul scontat ca urmare a implementării strategiei este impulsionarea procesului de dezvoltare economică și socială a localităților.

Impactul estimat al proiectului strategiei este crearea locurilor de muncă, dezvoltarea economică, taxe și impozite în bugetul local .

Proiectul strategiei este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

Recepționarea recomandărilor pe marginea strategiei, supuse consultărilor publice, pot fi făcute până la data de 14.09.2023 la următoarele date de contact:

  • e-mail: [email protected], [email protected],
  • în scris la secretariatul primăriei pe adresa or. Nisporeni str. Al. Cel Bun 55,
  • Adam Natalia, Specialist principal pentru atragerea Investițiilor – 0(264) 2-36-48

Proiectul strategiei de dezvoltare  este disponibil pe pagina web oficială  a primăriei or. Nisporeni www.primarianisporeni.md sau la sediul primăriei pe adresa or. Nisporeni str. Al. Cel Bun 55.