Noutati

ANUNŢ privind organizarea consultării publice cu privire la elaborarea și aprobarea Programului de Revitalizare Urbană a or. Nisporeni pentru anii 2022 – 2026

Primăria or. Nisporeni iniţiază, începînd cu data de 17.11.2021 consultarea publică cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană a or. Nisporeni pentru anii 2022 – 2026.

Scopul Programului este de a ajuta Primăria or. Nisporeni să realizeze proiectele de revitalizare urbană într-un mod argumentat și transparent.

Necesitatea elaborării Programului de Revitalizare Urbană o constituie stabilirea mecanismului de eliminare a stărilor de criză social – economică în zona degradată prin desfășurarea unor activități complexe.

Beneficiarii Programului sunt primaria orașului și locuitorii zonei de revitalizare.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării Programului este impulsionarea procesului de dezvoltare economică și socială a zonei Satul Nou.

Impactul estimat este crearea unei zone de recreere, a unui centru multifoncțional precum și impulsionarea activității civice .

Proiectul Programului de Revitalizare Urbană este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

Recepționarea recomandărilor pe marginea PRU, supus consultărilor publice, pot fi făcute până la data de 30.11.2021 la următoarele date de contact:

  • e-mail: [email protected],
  • în scris la secretariatul primăriei pe adresa or. Nisporeni str. Al. Cel Bun 55,
  • Adam Natalia, Specialist Atragerea Investițiilor – 0(264) 2-36-48 Programul de Revitalizare Urbană este disponibil pe pagina web oficială a

primăriei or. Nisporeni – primarianisporeni.md sau la sediul primăriei pe adresa or. Nisporeni str. Al. Cel Bun 55.