Cu privire la instituirea grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică

By 9 iunie 2023 Noutati
Noutati

Cu privire la instituirea grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică

1.Se instituie grupul de lucru responsabil de procesul de planificare strategică (lista nominală se anexează).

2.În activitatea sa grupul de lucru va realiza următoarele competențe :

2.1. Stabilire relațiilor de colaborare cu principalii actori comunitari.

2.2. Colectarea informației pentru elaborarea profilului comunității.

2.3. Participarea în cadrul atelierelor de planificare strategică

2.4. Elaborarea fișelor de proiecte pentru principalele acțiuni din strategie’

2.5. Organizarea procesului de consultare publică a proiectului strategiei de dezvoltare economică locală

2.6. Evaluarea și monitorizarea procesului de implementare a strategiei locale.

3.Se desemnează, specialistul principal Adam Natalia în calitate de coordonator de planificare, care va colabora cu facilitatorii Programului „Comunitatea Mea”, privind planificarea, organizarea si desfășurarea diverselor reuniuni și ateliere de lucru, participarea în calitate de cofacilitator la ședința cu agenții economici.

4.Secretarul Consiliului Local Moldovan Cristina va aduce la cunoștința publicului prezenta dispoziție și va asigura publicarea ei.

5.Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lista grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică

# Nume, Prenume Funcția, calitatea deținută
1.                                                                                                                                                   Adam Natalia Specialist principal Investiții
2.                                                                                                                                                   Adrian Ungureanu ManagerCentrul de Tineret
3.                                                                                                                                                   Artene Aurelia Director Centrul Incredere
4.                                                                                                                                                   Bîrlădeanu Vera Director Grădinița Andrieș
5.                                                                                                                                                   Ciochină Dumitru Specialist principal Tineret
6.                                                                                                                                                   Ciochină Ecaterina Specialist principal Achiziții
7.                                                                                                                                                   Ciorici Maria Consilier or.Nisporeni
8.                                                                                                                                                   Ciortan Natalia Director Grădinița Licurici
9.                                                                                                                                                   Cirlig Andrei Consilier or.Nisporeni
10.                                                                                                                                                Cociu Tatiana Director Grădinița Povestea
11.                                                                                                                                                Condrov Pavel Specialist superior Funciar
12.                                                                                                                                                Eftode Margareta Contabil Șef
13.                                                                                                                                                Grigorii Robu Primar
14.                                                                                                                                                Ion Adam Inginer SA Apă Canal
15.                                                                                                                                                Lazar Eugenia Director Casa Națională
16.                                                                                                                                                Lazar Vitalie Consilier or.Nisporeni
17.                                                                                                                                                Moldovan Cristina Secretar  Consiliului Local
18.                                                                                                                                                Pavel Drăgan Jurist
19.                                                                                                                                                Profirii Valeriu Arhitector
20.                                                                                                                                                Raisa Marian Director Bibliotecă
21.                                                                                                                                                Robu Sergiu Director Gospodaria Comunală
22.                                                                                                                                                Simion Igor Viceprimar
23.                                                                                                                                                Sîrbu Tatiana Administrator SRL Tavisma
24.                                                                                                                                                Spînu Cristina Asistent Social
25.                                                                                                                                                Tugulea Ion Consilier or.Nisporeni