Noutati

FONDATORII GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI

Fondatorii gospodăriilor  ţărăneşti  (de fermier) din lista de mai jos afișată, se anunță despre iniţierea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

În cazul dacă  fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) din lista vor depune cereri privind stoparea procedurii de radiere şi al înaintării  creanţelor, radierea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) conform  Legii  51/2022 se anulează.

Termenul de depunere a cererilor privind stoparea procedurii de radiere de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care urmează a fi radiate este pînă la data 15.11.2022               https://cloud.mail.ru/public/fbWR/pEUbCizTX